Richtlijnen Jeugdlicenties per 1 september 2018
Bij de jeugd bestaan vier leeftijdsklassen (junioren, kadetten, pupillen en welpen). Bij junioren, kadetten en pupillen bestaan drie niveaus: A,B en geen licentie. Bij de welpen bestaan alleen licenties A en geen licentie.
De A- en B-licentiehouders staan vermeld op (http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranglijsten_j.php) en (voor degenen die daar toegang toe hebben) in de licentieadministratie op www.nttb-ranglijsten.nl en in de ledenadministratie NAS.
Jeugdlicenties gelden, tussentijdse promotie of degradatie op grond van resultaten uitgezonderd, tot het einde van het wedstrijdseizoen (30 juni). Aan het begin van het nieuwe wedstrijdseizoen (1 juli) worden alle spelers opnieuw ingedeeld. Voor de diverse licenties bestaan de volgende eisen. Let op: de hier vermelde puntentotalen zijn punten op de nationale jeugdranglijst. Het zijn geen ELO-ratings.
A-licenties.
A-licenties worden verleend aan een beperkt aantal spelers. De landelijke licentiefunctionaris bepaalt wie in aanmerking komen voor een A-licentie.
Promotie van B- naar A-licentie
Dit is mogelijk als men:
1. De finale van de NJM bereikt (alleen junioren en kadetten, niet voor pupillen en welpen)
2. Een B-jeugdranglijsttoernooi wint
3. Tweemaal verliezend finalist is een B-jeugdranglijsttoernooi.
4. Door een combinatie van resultaten in de competitie, NJM, Ranglijsttoernooien en NJK op een nationale B-jeugdranglijst een rating behaalt die boven de A-grens (zie onder) ligt.
Bij de wisseling van het seizoen geldt bij junioren en kadetten dat spelers de A-licentie in ieder geval houden als zij:
1. De eerste 5 van de finale NJM hebben bereikt. Indien er in de betreffende categorie spelers zijn die vanwege hun sterkte in een oudere categorie meespelen, kan dit aantal worden verminderd.
2. Bij de NJK-A de halve finale hebben gehaald
3. Bij een A-ranglijsttoernooi de finale hebben gehaald.
4. Een puntentotaal hebben dat boven de A-grens (zie onder) ligt van de leeftijdsgroep waarin zij in het nieuwe seizoen uitkomen
Pupillen die naar de kadetten gaan en welpen die naar de pupillen gaan houden hun A-licentie als zij:
1. Bij de eerste 3 van de finale NJM eindigen
2. De finale van de NJK-A halen
3. Een puntentotaal hebben dat boven de A-grens (zie onder) ligt van de leeftijdsgroep waarin zij in het nieuwe seizoen uitkomen.
De landelijke ranglijstfunctionaris houdt zich het recht voor uitzonderingen op deze regels toe te passen als hiertoe aanleiding is.
Degradatie van A- naar B-licentie
In principe dienen de kandidaten voor de A-licentiegroep dusdanig sterk te zijn dat degradatie niet kan voorkomen. Helaas wijst de praktijk uit dat niveauverval wel voorkomt. Men degradeert als:
1. Over een periode van een half jaar geen resultaten zijn geboekt.
2. Men gedurende langere tijd een rating heeft die beneden de A-grens ligt.
Deze A-grens is voor de diverse leeftijdgroepen als volgt bepaald:
JJA: 1150 punten MJA: 950 punten
JKA: 900 punten MKA: 750 punten
JPA: 650 punten MPA: 550 punten
JWA: 450 punten MWA: 300 punten
Om een A-licentie te verkrijgen of te behouden zullen spelers dus op de eindranglijst van het seizoen een puntentotaal boven deze grenzen moeten hebben, of aan één van de andere eisen moeten hebben voldaan.
2. B-licenties.
B-licenties worden verleend door de landelijke licentiefunctionaris. De afdelingen kunnen spelers voordragen voor een B-licentie. Als de betrokken speler aan één van de volgende eisen voldoet zal de landelijke licentiefunctionaris in het algemeen altijd een B-licentie verlenen:
A. Competitie
Voor het halen van een B-licentie gelden de volgende grenzen:
Jongens:
- Junioren: Competitierating 350
- Kadetten: Competitierating 300
- Pupillen: Competitierating 250
Meisjes:
- Junioren: Competitierating 280
- Kadetten: Competitierating 230
- Pupillen: Competitierating 180
Deze competitieratings komen overeen met bepaalde winstpercentages in bepaalde klassen. In de puntentabellen voor de nationale jeugdranglijsten is een overzicht van de sterkte van alle competitieklassen opgenomen.
De ratings zijn te berekenen met behulp van de puntentabellen die per competitie worden gepubliceerd.
B. Nationale Jeugdmeerkampen
- Jongens Junioren en Kadetten: het bereiken van de 1e landelijke ronde.
- Meisjes Junioren, Kadetten en Pupillen en Jongens Pupillen: het bereiken van de 2e landelijke ronde.
- Bij de seizoenswisseling geldt:
- Wie bij de seizoenswisseling naar een oudere leeftijdsgroep gaat: junioren en kadetten: het bereiken van de 2e landelijke ronde, welpen en pupillen het bereiken van de finale.
- Wie bij de seizoenswisseling in dezelfde leeftijdsgroep blijft: Jongens Junioren en Kadetten: het bereiken van de 1e landelijke ronde. Jongens Pupillen, Meisjes Junioren, Meisjes Kadetten en Meisjes Pupillen: het bereiken van de 2e landelijke ronde.
C. Jeugdranglijsttoernooien.
- De winnaars van onder de vlag van Team Wedstrijdzaken georganiseerde Jeugdranglijsttoernooi-en krijgen automatisch een B-licentie, tenzij het aantal deelnemers in de betrokken categorie te gering is. Dit ter beoordeling van de landelijke jeugdlicentiefunctionaris.
D. A-licentiehouders
- Als men aan het einde van het seizoen in bezit is van een A-licentie krijgt men in het volgende seizoen minimaal een B-licentie.