We zijn diep bedroefd om het verlies van ons erelid. De wereld staat even stil.