Welkom

Voor een ieder die geïnteresseerd is om lid te worden van tafeltennisvereniging Veldhoven hebben wij hieronder de meest belangrijke informatie op een rij gezet. U weet al hoe leuk het is om te tafeltennissen. Waar kunt u dat beter doen dan bij onze gezellige vereniging? Lees op deze pagina onder andere over de mogelijkheden, speeltijden en evenementen die we organiseren. TTV Veldhoven is een vereniging voor jong en oud, fanatiek of relaxed, maar bovenal voor alle sportievelingen die in beweging willen blijven.

De vereniging

Tafeltennisvereniging TTVVeldhoven is officieel opgericht op 13 november 1975 om het beoefenen van de tafeltennissport in Veldhoven mogelijk te maken. In 2022 hebben we c.a. 180 leden en behoren daarmee tot de 10 grootste verenigingen van Nederland. De jongsten zijn zes of zeven jaar, maar er zijn ook leden van over de zeventig jaar die iedere week plezier beleven aan een krachtig potje tafeltennis. Voor zowel recreatief als prestatiegerichte spelers is er plaats in onze vereniging. We zijn de enige tafeltennisvereniging in Veldhoven en zijn aangesloten bij de Nederlandse Tafeltennisbond. TTV Veldhoven is een vereniging met een zeer brede basis van recreanten en competitiespelers van regionaal niveau. Momenteel beschikken wij over 15 seniorenteams (NTTB) , 2 jeugdteams (NTTB) en 2 seniorenteams (TLE). Behalve tafeltennissen heeft de vereniging ook een gezelligheidsleven te bieden. We beschikken over een prachtige sportzaal en een sfeervolle ontmoetingsruimte.

Verschillende commissies zijn samen met het bestuur en vele vrijwilligers in de weer met de organisatie van zowel tafeltennisgerichte- als gezelligheidsactiviteiten. Zo kennen wij de N.T.T.B. en T.L.E. competitie, de clubkampioenschappen, het veteranen toernooi en het altijd druk bezochte oliebollen toernooi. Verder organiseert de vereniging ook regelmatig andere activiteiten zoals een quiz-avond, een bingo-avond, een familiedag en de Nieuwjaarsborrel. Ieder jaar proberen we voor de jeugd een leuke activiteit te organiseren.Veel leden hebben hier vrienden gevonden en vinden het prettig bij de club hun vrije tijd door te brengen.

Speelzaal

Sinds 31 mei 1986 speelt de vereniging in een riante, specifiek voor tafeltennis bestemde, accommodatie aan de Burg. van Hoofflaan 147 te Veldhoven. Dit "tafeltennispaleis" is door de leden in samenwerking met de Gemeente Veldhoven gerealiseerd. Wij zijn erg trots en zuinig op onze accommodatie. Wij verlangen ook van u als nieuw lid, dat u eveneens zorgvuldig met het speellokaal zult omgaan. Beneden is een sportzaal van 30 bij 12 meter, hier kunnen met gemak een dozijn tafels opgesteld staan. Er zijn kleedruimtes en toiletten, ook voor invaliden. Boven is een gezellige ontmoetingsruimte met bar en tafels.We beschikken ook over een traplift. Door de ramen kunnen spelers van bovenaf bewonderd worden!

Trainingsgroepen en speeltijden

Elk lid wordt in principe ingedeeld in een trainingsgroep. Of u wedstrijden wilt spelen in competitieverband bepaalt u zelf. Zo niet, dan kunt deelnemen in de recreantengroep. Wie wel competitie wil spelen wordt door de Technische Commissie in een team geplaatst. De jeugdselecties en de competitie-groepen worden een of meerdere malen per week getraind door gediplomeerde tafeltennisinstructeurs.

TTV Veldhoven heeft ook een overdaggroep die geschikt is voor leden die s’ochtends willen en kunnen tafeltennissen. Jeugdleden worden altijd ingedeeld in een groep al naar gelang de mogelijkheden, de aanleg en de persoonlijke voorkeur. Beginnende volwassenen worden geplaatst in de recreantengroep van waaruit zij kunnen doorgroeien naar een andere groep. Gevorderde nieuwe leden kunnen in overleg met de Technische Commissie bespreken welke groep het meest geschikt is.

 

Bekijk hier de actuele trainingstijden.

Kleding en materialen

De clubkleuren van TTV Veldhoven zijn zwart en rood. Dat is te zien aan de gevel, het clubblad en zelfs aan de banken in de speelzaal. In overleg met shirtsponsors wordt een shirt en eventueel een broek gekozen. Het clubshirt is tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar, een broek en evt een extra shirt is voor competitiespelers tegen inkoopprijs verkrijgbaar. Tafeltennisbatjes en balletjes dienen door de leden zelf te worden aangeschaft. De trainer heeft wel tips. Vooral beginners raden wij aan hiervan gebruik te maken zodat zij niet te snel een tafeltennisbatje kopen met te moeilijke en te dure rubbers. Voor beginners zijn speciale beginnersbatjes verkrijgbaar (direct op voorraad). In de sportzaal is het dragen van straatschoeisel niet toegestaan en ook geen sportschoenen met zwarte zolen.

Informatiekanalen

TTV Veldhoven kent statuten en heeft een huishoudelijk reglement . Van ieder lid wordt geacht dat zij de inhoud kent. Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af van het door haar gevoerde beleid op een algemene ledenvergadering. Verwacht wordt dat ieder lid of de ouder hierbij aanwezig is. Op deze vergadering wordt ook de contributie vastgesteld.

Vijfmaal per jaar verschijnt ons clubblad Toffelpraot . Naast leuke weetjes en verhaaltjes staan hierin ook de officiële bestuursmededelingen. Op onze website vindt u de laatste informatie. Ook voor links naar de NTTB en andere tafeltenniszaken moet u hier zijn.

Tenslotte kunnen we u aanraden de prikborden in de speelzaal en in de kantine goed in de gaten te houden. Om bijvoorbeeld te zien waar de evenementencommissie nu weer een inschrijflijst voor heeft opgehangen…

Vrijwilligers

Zoals iedere vereniging kan ook TTV Veldhoven niet zonder hulp van vrijwilligers. In feite worden alle taken, met uitzondering van de trainerstaken, door vrijwilligers gedaan. Er zijn verschillende commissies gemaakt zoals de technische commissie, de evenementencommissie en de beheercommissie, om zo de vereniging bestuurbaar te houden. Wilt u uw steentje bijdragen, dan bent u meer dan welkom. Te denken valt aan coachen, bardiensten draaien, jeugdleden vervoeren naar toernooien, clubblad maken, website beheren, evenementen organiseren, sponsors zoeken, bestuurslid worden, noem maar op. Ook eenmalig hand- en spandiensten verrichten wordt erg gewaardeerd!

Eenmaal per jaar biedt TTV Veldhoven haar vrijwilligers een feestavond aan om te danken voor alle inzet.

De contributie
De halfjaarlijkse contributie bedraagt (vanaf 1-7-2022):  
Voor Jeugdleden (tot en met 17 jaar): € 57,50
Voor Jeugdleden competitiespelers: € 72,00
Voor Senior leden rekreanten tot 55 jaar: € 62,50
Voor Senior leden rekreanten vanaf 55 jaar: € 57,50
Voor Senior leden competitiespelers: € 84,50


Vanaf het 4e gezinslid geldt een korting van 50%. De contributie wordt jaarlijks in juli aangepast met het prijsindexcijfer. De contributie wordt halfjaarlijks in januari resp. in juli afgeboekt via automatische incasso. Het machtigingsformulier is bijgesloten en dient gelijktijdig met de inschrijving ondertekend bijgevoegd te zijn. Bij tussentijds lid worden is het evenredige deel verschuldigd.

Aanmelden

Wanneer u besluit lid te worden moet u dit kenbaar maken aan de trainer of een contactpersoon van de Technische Commissie. Plaatsing in een groep gaat altijd in overleg tussen trainer en de Technische Commissie. Deze zijn op de hoogte of er een wachtlijst is of dat directe plaatsing mogelijk is. Het is namelijk belangrijk dat een lid in de juiste groep wordt ingedeeld, daar waar hij of zij thuis hoort. Beginnende jeugdleden starten altijd in de Jeugd C. Daarna wordt bekeken of het kind in de juiste groep zit of door moet schuiven naar een andere groep. U kunt zich aanmelden als lid door het onderstaande aanmeldings- en machtigings-formulier digitaal in te vullen.

Schrijf je in

Afmelden

Het lidmaatschap gaat in per eerste van de volgende maand en wordt telkens op 1 jan. en 1 juli stilzwijgend verlengd tenzij schriftelijk bij de leden-administratie voor 1 dec. resp. 1 juni te kennen is gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen kan ook per email:

Vooruitlopend op uw aanmelding heten wij u namens het bestuur van harte welkom binnen tafeltennisvereniging  TTVV en wensen we u een sportieve en gezellige tijd toe.

Huishoudelijk Reglement

Bekijk het huishoudelijk reglement